Jouw medewerker helpen ontwikkelen via 
het online programma met 65 praktische lessen om te floreren in kracht en energie?

'Versterken van persoonlijke kracht'
in 12 maanden naar energie, expressie en eigen leiderschap

Vraag hier een gesprek aan over ondersteuning van jouw medewerker

Ik neem contact met je op om een afspraak in te plannen

'Versterken van persoonlijke kracht'
in 12 maanden naar energie, expressie en eigen leiderschap

Wat houdt dit programma in?

Versterken van persoonlijke kracht ....
het geeft jouw medewerker rust en energie

Graag laat ik je vanuit mijn eigen leiderschap over mijn leven horen waar ik vandaan kom om jouw medewerker te supporten het beste uit zichzelf te halen. Jouw medewerker hoeft uiteraard geen "kopp te zijn" om leiderschap te leren. Ik heb vanuit mijn achtergrond veel geleerd over overleven, stress en autonomie en eigenaarschap. Met al mijn kennis, inzichten en tools geef ik dit graag aan je medewerker of team door.


Jouw medewerker op weg naar rust, eigenliefde & zelfvertrouwen 

Wat goed dat je interesse hebt om jouw werknemer te helpen in het ontwikkelen van zelfvertrouwen, rust en eigenliefde. Dit programma 'Versterken van persoonlijke kracht', is erop gericht om de (beschermende) patronen vanuit overleving van minimale invloed te laten zijn op het volwassen leven. Deze hebben we vaak opgedaan in de jongere jaren. Je hoeft daartoe geen Kopp* -achtergrond te hebben. Iedereen heeft patronen, wat je ook hebt mee gemaakt. Iedereen heeft patronen die bescherming hebben geboden in bepaalde situaties. Vaak zetten we deze patronen onbewust voort in het volwassen leven.

In dit programma krijgt je medewerker stapsgewijs praktische tools en begeleiding om in de huidige situatie aan de slag te gaan om de eigen doelen te bereiken. Jouw medewerker krijgt hierdoor rust in het hoofd en ontspanning in het lijf. Hoe? Stapsgewijs en patroon doorbrekend...Dat is erg goed te leren.

Thema's als veiligheid, stressvrij, autonoom en zelfstandig functioneren in eigenaarschap zijn thema's die uitgediept worden. Waar nodig omkleed met tools om de communicatievaardigheden te optimaliseren. 


 • Naast het online-programma, kan je kiezen tussen begeleiding in een groep of individuele coaching.
 • Als je nu investeert, kan je direct starten met module 1

Wat levert dit programma 'Versterken van eigen kracht':

Meer rust, eigenliefde en zelfvertrouwen

Wat betekent de groei in rust, eigenliefde en zelfvertrouwen door dit online-programma?

Dat betekent bijvoorbeeld:

 • 'Nee' zeggen tegen je collega
 • Met frisse energie en zin de dag beginnen
 • Vragen om hulp als je in je takenpakket over loopt-
 • Samenwerken in teamverband
 • In de bedrijfskantine op mensen af durven stappen en begroeten met een zelfverzekerde glimlach

Het stappenmodel doorloopt je medewerker in 12 modules: 

Introductie module 1 en 2: Erkenning van wensen in jouw groei (doelen - focus)

Wat gaat je medewerker doorlopen?

De medewerker (je) start met een introductiemodule over beschermende stresspatronen. Je voelt jezelf erkent. Je ervaart dat je er niet alleen voor staat en zéker niet gek bent. Je draagt de effecten die vanuit de overlevings-/stresspatronen niet effectief zijn. En je kunt jezelf helen.

In de tweede module ga je een focus kiezen, via een aantal praktische oefeningen jezelf, waardoor jij er alles uit haalt wat jij eruit WILT halen. Met die focus start je de praktische inhoudelijke  modules om jezelf te helen. En daardoor een fijn leven te kunnen hebben, ondanks (of zelfs dankzij) al jouw stresspatronen, die jou gevormd hebben tot waar je nu bent. Omdat je daarin veel dingen niet geleerd hebt, bied ik het je aan om dit alsnog te leren. Hoe mooi is dat? 


A. Inzicht & Brainreset

MODULE 1

Stresspatronen herkennen

Zie de invloed van opvoeding in je leven

Erkenning is de start van jouw groei. 
Je krijgt zicht op welke stresspatronen van invloed zijn jouw geluk, relaties, stress, werk-keuzes, behoeftes, grenzen, zorg en eigenliefde. Je gaat deze patronen herkennen als 'oude beschermingsmechanismes' en leert nieuwe manieren om met moeilijke situaties om te gaan.

MODULE 2

Leren ontspannen

Van continue alert naar rust in jezelf

Je leert in deze module mogelijkheden kennen om jezelf te ontspannen. Vanwege de onveiligheid in stress-situaties, heb je geleerd jezelf te beschermen tegen alle angstige situaties. Je leert aandacht vol zijn in jezelf en met de signalen van je lichaam effectief om te gaan. De rust en ontspanning komt meer en meer in jouw leven en werk terug.

MODULE 3

Veilig in je lichaam

Kom gerust meer in contact met je lijf

Doordat je dingen meemaakt, zijn lichaamservaringen onveilig geworden. Je leert jezelf in alle veiligheid elke keer te resetten in jouw lichaam, zodat jij je prettig voelt in jezelf. Je gaat leren zorgen voor jezelf en jouw lichaamsbehoeftes vanuit een veilig haven die er nu wél is. Hierdoor kan je ook op je werk aanwezig zijn, zonder continue aan te staan of voor iedereen te zorgen (redden).

B. Loslaten & Tools leren

MODULE 4

Leven in het nu

Laat je verleden los & ervaar het nu

Ontdek jouw waarden die jouw ervaring bepalen. Jouw waarden zijn bepalend voor jouw doen en laten. Je geeft jouw levensvisie vorm waaruit je jouw richting kunt bepalen. De zingevende werking die daaruit voortkomt, gaat je blij maken. Daarin kan je anders kiezen dan je gewend bent, vanuit het 'oude'. Juist omdat het bij jouw hart en jouw Zijn nu past.

MODULE 5

Jouw intuïtie volgen

Minder denken, meer voelen...❤

Je leert hoe je in het dagelijkse leven jouw eigen hart kunt volgen. Je gaat hierdoor steeds meer vertrouwen op jouw intuïtie. Daardoor weet je wat goed voor je is. Je leert jouw mind met zelfkritiek te hanteren en ontwikkelt mildheid voor jezelf. Je staat meer en meer aan het roer van jouw schip. Belemmerende gedachtes laat je achter je. Om juist je intuitie te leven in je werk.

MODULE 6

Lief zijn voor jezelf

Leer omgaan met (zelf)kritiek

Ooit was alertheid nodig in je jongere jaren. Zo heeft iedereen stresspatronen opgebouwd. Nu leer je liefdevol en zorgvuldig naar jezelf en je teamgenoten (de ander) te zijn. Waardering en communicatie komen centraal in jouw leven te staan. Je leert te luisteren naar jouw basisbehoeften en ontwikkelt zorg voor jezelf en jouw behoeftes. Hierdoor kunnen je teamleden op je rekenen en ben je helder in je uitingen.

C. Bevrijding

MODULE 7

Grenzen & wensen

Ont-dek wat jij fijn vindt en wát niet

Je leert jouw wensen ervaren in jezelf. Je leert wat wel fijn voor je is en wat niet. Zo ga je ervaren wanneer er een grens bereikt is. Dat geeft je zelfvertrouwen en zekerheid. Elke ervaring opnieuw. Bij elke verandering waar jij voor staat, durf je te vertragen en te ervaren in jezelf wat goed is voor jou. Jij bepaalt wat er voor jou wel en niet aanvaardbaar is. Je gaat uit van jouw kompas in plaats van die van de ander. Hierdoor ben je betrouwbaar en helder in je team. Mensen kunnen op je rekenen. Je staat voor hoe jij het wilt.

MODULE 8

Zelf expressie

Wees jezelf met groeiend vertrouwen

Jij laat je meer en meer horen en zien in de wereld. Als jij jezelf expressie geeft, gaan mensen je horen en zien. Je krijgt tools in handen om je sociaal te bewegen. Met sociale oefening voel je je steeds zekerder en overwin je jezelf. Ook in nieuwe situaties neem je meer initiatief en durf je jezelf meer te uiten. Je ervaart het meer en meer als normaal om erbij te horen, ook met in je team of in je organisatie. Daardoor ben je autonoom en is de erkenning steeds minder van belang Je bent vrij. En mensen worden blij met jou in het team.

MODULE 9

Eigen regie in contact

Laat mensen van je schouders glijden

Je weet nu meer jouw eigen gebruiks-aanwijzing, dus je kunt met meer gemak trouw blijven aan jezelf. Je leert andere manieren van hoe je het vroeger geleerd hebt gekregen. Je leeft meer jouw eigen potentie van levensenergie. Je durft jezelf meer te delen. Met groeiend zelfvertrouwen en eigenliefde stem je makkelijker af in contact met anderen. Je voelt een zachte kracht die je nog niet kende waardoor het steeds makkelijker wordt om op jouw eigen pad te blijven. Dit geeft zoveel resultaat en flow, dat het team en jijzelf floreren.

Na aanmelding, plan ik graag een gesprek met je medewerker (als een intake voor het programma).

Na toelating start het programma direct voor jouw medewerker. Zij kan meteen aan de slag om de wensen te realiseren.

De 1e modules 'introductie & focus' zijn direct beschikbaar. 

De heling, inzichten en opbouw starten direct naar de afgestemde resultaten.


Wat betekent de groei in rust, eigenliefde en zelfvertrouwen door 'versterken van eigen kracht' programma nog meer?

 • Kritiek van je af laten glijden
 • Even buiten gaan wandelen, ook al werken je collega's hard door
 • Regelmatig pauzes nemen - niet bang zijn dat je te weinig doet
 • Je zit even voor je uit te staren ter inspiratie
 • Collega's uitnodigen voor een brainstorm in je team
 • Dat je iets niet perfects durft in te brengen en hulp te vragen

Wil je medewerker zeker groeien in zelfvertrouwen?

Meld je werknemer dan hier aan voor het programma: "Versterken van eigen kracht"

Opbouw van iedere les 

 • Een filmpje met uitleg over het onderwerp van 10 - 30 min
 • Praktische oefeningen in een veilige & eigen omgeving 
 • In het eigen tempo wordt het programma gevolgd.. elke keer kan teruggegaan zijn naar eerdere lessen of vooruitgelopen worden naar lessen die de aandacht trekken
 • Elke 2 weken komt er een mail om je medewerker te activeren
 • Je hebt 24/7 toegang waardoor je de oefeningen kunt herhalen

Je medewerker bepaalt zelf in welk tempo de filmpjes en oefeningen gedaan worden. Alle oefeningen zijn erop gericht dat de lessen zelf direct toepasbaar zijn.

Dit programma bestaat 12 modules.
Elke module bestaat uit 6 of 7 praktische lessen.
Jouw medewerker krijgt ruim de tijd voor elke module.

Immers: Het programma wordt gedaan in eigen tempo en tijd.

Er is alle live-ondersteuning die daarbij nodig is.
Gemiddeld doe je 1 maand over een module en elk tempo is passend en goed.

In bijeenkomsten met reisgenoten, onder mijn bezielende leiding,  gaat je medewerker stappen zetten, passend bij haarzelf. Om zichzelf een mooi leiderschap te gunnen, afgestemd op haar verlangens en wensen.

De toegang tot het programma blijft voor jouw medewerker onbeperkt beschikbaar. Ook na een paar jaar kunnen modules ingezien worden. Dat is zo fijn.

Wil je medewerker langzaam groeien in  zelfvertrouwen?

Meld je werknemer dan hier aan voor het  programma: "Versterken van eigen kracht"


Wanneer doen mensen dit programma?

 • Staat je medewerker continue 'aan' onder (werk)druk en wil je rust?
 • Ben je klaar met lusteloosheid, je murw voelen, vermoeidheid en energie verlies?
 • Wil je meer (eigen)liefde in jouw leven? 
 • Hoe zou het zijn om meer jouw betekenis en talenten te leven in contact met jezelf?


Tijd om te gaan voor JOU!

 • Wil je tools om jezelf op nummer 1 te zetten?
 • Ben je de kritische stemmen beu en wil je jezelf waarderen in wat je doet? 
 • Wordt het tijd voor jou? (...en niet alleen voor de ander)
 • Een tevreden leven, met rust in je hoofd en ontspanning in je lijf...


Het is écht mogelijk. Zeker omdat deze opleiding je werkelijk helpt, niet door alleen erover te praten, maar door te doen en te ervaren. De aanpak is holistisch via hoofd, hart en lijf, zodat alles mee doet in de richting van het leven wat je jezelf wenst.

Patronen doorbreken kan écht. Ik heb het ook gedaan. Ik heb aan den lijve ervaren: Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, blijf je krijgen wat je altijd hebt gekregen. En als je stappen zet, jezelf laat groeien, door te investeren in jezelf en het leven NU aan te vliegen zoals JIJ dat écht wilt... Dan is er overvloed, rust, en liefde.


Dus zet nu de 1e stap....


GROEP


inclusief:

 • 12 online-modules 
 • 24/7 toegankelijk (tools altijd tot je beschikking)
 • Besloten facebook- groep 
 • E-mail support bij alle lessen
 • EXTRA:
 • 1x per maand online groepssessies met lotgenoten (2 uur per sessie)
 • 3 x live trainingsdagen
 • Oefenen in de groep met lotgenoten
 • Concrete stappen op maat

Investering 
€ 1.997,-

GROEP + INDIVIDUEEL


inclusief:

 • 12 online-modules 
 • 24/7 toegankelijk (tools altijd tot je beschikking)
 • Besloten facebook- groep 
 • E-mail support bij alle lessen
 • Incl. alle EXTRA's uit 'groepstraject':
 • 1x per maand online groepssessies met lotgenoten (2 uur per sessie)
 • 3 x live trainingsdagen
 • Oefenen in de groep met lotgenoten
 • Concrete stappen op maat
 • EXTRA:
 • 6 individuele coachingssessies 

 • 1 op 1 contact live of online 
 • individuele oefenruimte 
 • concrete antwoorden op jouw eigen vragen

Investering 
€ 2.997,-

Ja, ik wil mijn werknemer aanmelden

Ben jij voldoende geïnformeerd en wil jij jouw werknemer aanmelden voor het programma: 'Versterken van eigen kracht'?
Vul dan het onderstaande formulier volledig in. Je ontvangt dan de factuur en na betaling de toegang voor jouw medewerker tot het programma. Het is een investering die zeker alle rendement terug verdient. Op het succes van jouw afdeling, team en organisatie.

Ik meld mijn werknemer aan voor het traject:
Groep
Individueel

Wat betekent de groei in rust, eigenliefde en zelfvertrouwen door dit programma nog meer?

 • Je hebt weer zin en ruimte in je planning
 • Je brengt jezelf in in een vergadering, waarbij het je niet uit maakt dat er iemand kritisch naar je kijkt
 • Vragen om hulp als je iets lastig vind 
 • Je bent weer blij en inzetbaar op je taken
 • Je laat je niet gek maken als 5 mensen tegelijk je aandacht vragen
 • Je trakteert jezelf op lunch/me-time, omdat het nodig is 

Mieke ging jou voor in dit programma:

Het gaf steeds een plek van herkenning.
Een veilige praktische plek om mijzelf te onderzoeken en werkelijk stappen te maken en zetten.

Ik ken de stress van mijn eigen patronen zo goed. ik integreerde deze zelf-inzichten in het programma vooral met de gegeven tools en veel concrete praktische inzichten om alles werkelijk in mijn werk toe te passen. Ik heb weer zingeving, energie en weet nu precies waar ik energie van krijg en energie op verlies.

Daarnaast gaf het mij vele handvatten in het dagelijkse werk. Het gaf mij inzicht en welke keuzes ik heb om er mee om te gaan. Ook om in balans te zijn. Het gaf mij inzicht in nieuwe tools om alles te integreren wat ik al geleerd had en nu heb, dankzij dit programma"Herkent je medewerker een of meer van het volgende?...

 • weet niet wat hij/zij wil
 • voelt zich onzeker
 • doet van alles, om erkenning te krijgen
 • wordt gedreven door schuldgevoel
 • schaamt zich, als hij/zij jezelf uit
 •  piekert veel en zit veel in je hoofd
 • maakt zich zorgen
 • is overprikkeld 
 • ervaart stress en onrust 
 • doet alsof het goed gaat
 • is veel met anderen bezig en is uitgeput  
 • komt niet aan zichzelf toe
 • heeft slaap-problemen 
 • heeft lage weerstand 
 • kent zelfkritiek en is streng voor jezelf


"Ik was er klaar mee om steeds de ander te pleasen en mijzelf onrustig, alert en alleen te voelen. Dankzij deze training heb ik mijzelf gevonden, voel ik mij verbonden met de wereld en niet meer alleen"
~ Mariet ~ 
deelnemerZet jezelf op nummer 1 met de tools uit dit online-programma

Ontdek in dit programma hoe je... 

 • regie over jezelf en vrijheid in jouw leven ervaart
 • rust en ontspanning in jouw lichaam krijgt
 • emotionele stabiliteit in alles wat je doet
 • je jezelf lief kunt hebben en leeft vanuit jouw hart
 • eindelijk weet wat je wilt
 • zonder schuldgevoel jouw wensen en grenzen kunt aangeven

"Ik heb gemerkt dat ik door deze online training echt regie over mijn leven kreeg en aan het roer kwam te staan. Ik heb de tools in handen gekregen om mijzelf te uiten en vooral mijn grenzen aan te leren geven ..."
~ Jacqueline ~ deelnemer


Hoe gaat het in zijn werk?

 • Nadat je het programma voor je medewerker hebt gekocht... krijg je medewerker een bevestiging en kan je starten. 
 • Jouw medewerker krijgt een mail van mij met inloggegevens en over hoe de 1e module eruit ziet.
  Ik vertel welke stappen er per week gemaakt worden, in haar ontwikkeling.
 • Elke module bestaat uit lessen met een filmpje, uitleg en toelichting en oefen-materiaal 
 • Ook zijn er in elke module praktische gestructureerde oefeningen, die je medewerker in een veilige omgeving kan doen
 • Het doel is om jouw medewerker zo snel mogelijk tools te leren en vaardigheden eigen te maken, die zij wilt aanscherpen en/of wilt leren. 
 •  Ga daarvoor direct naar de training. Gun het je medewerker.

"Ik ben zo blij dat ik dit programma gestart ben.. Ik zou willen dat ik dit eerder op mijn pad gehad. Ik heb al zoveel therapie gedaan en nu valt alles op z'n plek met jouw methode."
~ Diana ~  deelnemerWat betekent de groei in rust, eigenliefde en zelfvertrouwen door dit online-programma nog meer?

 • Je ervaart waardering voor jezelf en je trakteert jezelf voor een lunch of vrije middag om op te laden
 • Je neemt een paar dagen vrij, omdat je jouw verantwoordelijkheid neemt Daardoor kan je je ook weer geven in de team resultaten
 • Er is een balans in energie. Je krijgt inzicht waar energie verlies op treedt en hoe de energie bij zichzelf gehouden kan worden. 
 • Je haalt vaker je schouders op en laat dingen gaan die onbelangrijk zijn- je laat het eigenaarschap bij de persoon waar het bij hoort
 • Je geniet van de dingen die je doet en doet je taken met volle passie

Kortom: lekkerder en vrijer leven na dit programma: "Versterken van eigen kracht"

Het is je medewerker van harte gegund. De resultaten zijn ernaar.


"Ik vond het een geweldige ervaring, om mijn eigen regie terug te krijgen 
door dit programma"
~ Maria ~  deelnemer
Over mij  

"

Op mijn 17e voelde mijn leven als een onontgonnen natuurgebied. Ik voelde mij verlegen en sociaal niet vaardig en wist mijzelf geen houding te geven. Op het schoolplein stond ik vaak alleen. Ik vluchtte weg naar het verre Amerika. Wég van thuis.

In de hoop dat daar alles beter zou zijn. Ik ben een Kind van een Ouder(s) met Psychische Problemen. Ik ben een Kopp-Kind.

In mijn kindertijd heb ik dingen meegemaakt vanwege een onveilige opvoedsituatie. Hierdoor werd ik op jonge leeftijd geconfronteerd met veel patronen om te overleven.

Van grijze muis tot de Antoinette in bloei …
Hoewel Ik verlegen was, heb ik altijd mijn drive gevoeld om mijn eigenwaarde te ontwikkelen.

Ik heb veel steun gevonden in trainingen, coaching, therapie in persoonlijke ontwikkeling.

Mijn sleutel tot succes is, dat ik steun blijf vragen waar nodig, om te blijven groeien in mijn professie en privéleven. Anderen zien immers onze blinde vlekken.
Ik merk dat coaches van buitenaf scherp kunnen zien wat er nodig is. Ik ben zelf gelukkig goed coachbaar.

Ontginnen van mijn potentieel

Mijn vader was een fruitteler. De natuur is mij met de paplepel ingegoten.

De natuur buiten ons doet, wat er bij ons binnen gebeurt.

Alles wat er buiten gebeurd, is ook in ons. 

Daaruit leef ik elke dag. Dat gun ik jou ook.


Ik heb ontdekt dat je jezelf mag toestaan om er hulp bij te gebruiken.

Het is net als een eigen tuin die je met liefde verzorgt.

Ik verzorg mijn tuin en zorg voor steun en hulp. Ik blijf mijzelf ontwikkelen. 

Ik word er heel enthousiast van, om mensen te mogen steunen in hun ontwikkeling.

Ik vind het prachtig om te zien, wanneer de kleur eruit komt, of kleuren met elkaar tot een mooi palet smelten.

Mensen tot bloei en groei laten komen, is iets waar je mij voor wakker kan maken.

Ik gun mensen te staan voor zichelf.

Daartoe heb ik dit jaarprogramma ontwikkeld. Ik hoop dat je er ontzettend veel baat bij hebt.
Daarvoor heb ik het gemaakt. Ik gun je te groeien, stap voor stap!

Neem gerust contact met mij op om hierover verder te praten (stuur mij een mail).Antoinette van Reekum Coach

>